Contact Us

  Sri Sri Ravi Shankar Vidya Mandir, Kothrud

Sri Sri Ravishankar Bal Mandir

562, Tathastu, Shamsundar Society Lane,
Near Mhatre Bridge,
Pune-411030
Maharashtra, India,

P: 020-24537805, 9225543495

E: Pune-Kothrud@ssrvm.org

 How to reach

 Admission Enquiry