Transport Routes 19-20

Dear Parents,

Please find attached Revised transport routes for 19-20.

 

2019-2020 Transport Route Data

 

Admin Dept

Sri Sri Ravishankar Bal Mandir,
562, Tathastu, Shamsundar Society Lane,
Near Mhatre Bridge,
Navi Peth, Pune 411 030

Email: pune-kothrud@ssrvm.org

Board Line: 020-24537805

Mobile: 9225543495 / 9322447236